Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Forside

Qohelet - konsert med Jo Hegle Sjøflot

Utstein kloster, 15.november kl. 19.00    Les mer...

J.S.Bach i Utstein kloster - konsert og historie

Utstein kloster 22. november kl. 19.00    Les mer...

Vesper

Gregoriansk kveldsbøn    Les mer...

Konsert med sanger av Alfred Hauge

Sanger av Alfred Hauge Utstein kloster 18. oktober kl. 19.00 Inger Li...   Les mer...

Rennesøy Kyrkjekor

Likar du å syngje?    Les mer...

Nye orgel

   Les mer...

Det nye menighetsrådet

   Les mer...

TJENESTE

Kan DU bidra?    Les mer...

Konfirmasjon 2020

Påmelding til Konfirmasjon 2019/2020 i Rennesøy og Mosterøy menigheter.    Les mer...

Babysang

MANDAGER    Les mer...

Tilrettelagte gudstjenester

.   Vi ønsker alle i Rennesøy hjertelig velkommen til gudstjeneste i ...   Les mer...

SMS varsling av gudstjeneste

Info direkte til mobilen din.    Les mer...

Tilrettelagte Gudstjenester

G1 - Gudstjeneste med søndagsskole

- Hovedgudstjeneste tilpasset hele familien, både de minste og de eldste. Vi ønsker å ha to aldersinndelinger i søndagsskolen.

- Denne gudstjenesten blir ca. to ganger i måneden, men ikke i ferier, høytider og langhelger.

- Legges til Hausken kyrkje og Askje kirke.

- Ca. en gang i måneden gjøres denne som en temagudstjeneste med opplegg for bibelgrupper.

G2 – Høymesse

- Ca. en gang i måneden blir det en tradisjonell gudstjeneste.

- Legges til Sørbø kyrkje og Utstein kloster kirke, men også Hausken kyrkje og Askje kirke i ferier, langhelger og høytider.

G3 – Familiegudstjeneste

- En kortere gudstjeneste hvor barna er med. Legges til Hausken kyrkje og Askje kirke.

- Ca. en gang i måneden blir det familiegudstjeneste. 

Kalender


Følg oss gjerne på facebook