Støtte til trosopplæringen
Støtte til trosopplæringen
INVITASJON TIL FAST GIVERTJENESTE - GJØR AVTALE MED BANKEN DIN
Gjennomføring av trosopplæringen er en stor utfordring i våre menigheter i Rennesøy kommune. Derfor utfordrer vi deg til å bli fast giver for et større eller mindre beløp.

28% skattefradrag allerede fra 2011.

Gir du 250 i mnd (3000 pr. år) får du igjen kr. 840.

Gir du 500 i mnd (6.000 pr. år) får du igjen 1680.

Du kan gi kr. 16.800 i året og få igjen 4.704.

Støtt aktivitetene og få penger igjen på skatten.

Menighetene behøver 100.000 kroner i året til trosopplæring 0-18 år.

Menighetene har populære aktiviteter som f.eks: Tårnagenter for 8-åringer, Lys Våken for 5-6 klasse og 24 Hours festival 4-8 klasse,- en investering i gode oppvekstvilkår. Kan vi budsjettere, kan det tilbys, kan det oppleves.

BANKKONTO: 3204.21.58851

Vil du vite mer om aktivitetene i menighetene, ring tlf. 51 72 02 10, send en e-post eller se hjemmesiden.


Benytt faste overføringer eller benytt nettbanken, men husk å melde fra til oss.

For Rennesøy og Mosterøy menigheter
Tusen takk! 
Del denne artikkel på e-post