Rennesøy kyrkjelege fellesråd
Rennesøy kyrkjelege fellesråd
Rennesøy kyrkjelege fellesråd

Rennesøy kyrkjelege fellesråd består av følgende medlemmer:

Faste medlemmer av Rennesøy kirkelige fellesråd 1. des. 2015 - 1. des. 2019:
Vigdis Rognøy Fossåskaret, leder
Jan Terje Larsen, nestleder
Håvard Helgøy
Monica Salte
Bjarne Sørbø, kommunens representant
Kjetil Molvik - sokneprest

Per Øyvind Skrede, kirkeverge og sekretær
 
Varamedlemmer:
Anne Marie S. Helland 1. vara og  Mata E. Å. Førsvoll 2. vara (Rennesøy)
Inger Lise Bru 1. vara og Andreas Bru Staurland 2. vara (Mosterøy)
Kjetil Aano, prost (vara for soknepresten)
Svein Emanuelsen (personlig vara for kommunerepr.)Del denne artikkel på e-post