Vielser
Vielser
Vielser
 
 
På denne linken kan du sende forespørsel om vigsel.
Vi har vielser i Hausken, Askje og Sørbø 13.00 eller 14.30, mens i Utstein Kloster er vielsene 16.00 og 17.00.
 
Når forespørselen er godkjent blir det satt opp en individuell samtale med presten og vigselsprøve før den enkelte vielse.
Har du spørsmål i forhold til kirken, innholdet i selve seremonien, velsignelse eller forbønn kan du ta dette opp da eller sende en mail.

Velkommen!Del denne artikkel på e-post