Askje kirke
Askje kirke

Hovedkirken for Mosterøy menighet ligger på Askje, Mosterøy.

Askje er en langkirke og ble bygget i 1846. Arkitekt var Linstow typetegning.
Det er plass til ca. 200 personer, medregnet galleriet.
Orgel: Rieger-Kloss Pipeorgel med 6 stemmer, fra 1965.

Det er to gravlunder som hører til kirken; en ved kirkebygget og en øst for kirken. 

Vernestatus automatisk listeført 1650 - 1850.


Du finner mer informasjon om kirka på www.kirkesok.no
http://www.kirkesok.no/kirker/Askje-kirke-Mosteroey

Bildene er tatt av Steinar Nedrebø.

Gudstjeneste i 2012.
Rennesøy kyrkjekor og Mosterøy skolekor synger. Dirigert av Else-Marie Edland, Ole Hodnefjell spiller. 
Foto: Nikolai EdlandDel denne artikkel på e-post