Speideren
Speideren
Speideren

Informasjon om speideren .

Alle PM og TM møta startar kl. 19.30 og varer til 21.00,dersom ikkje anna er fastsett. 
FM kl 20.00-21.00.
 
Alle patrulje- og troppsmøta er utandørs,dersom ikkje anna er fastsett.
 
Hugs: Minimum speidarskjerf på alle møta, knutetau, uteklede og lommelykt i mørketi.
 
Leiarar og førarar er samde om at dataspel og snop ikkje høyrer saman med vanlege speidarmøte.
 
Vi ber heimane om å hjelpa oss å sjå tilat dette ikkje førekjem.
 
Kodar:
 
TM = Troppsmøte
PM = Patruljemøte
FM = Førarmøte (førarar og assistentar)
 
Ressurser
K-M Forbund
Her kan alle finna Speiderhåndboka,Vandrerprogram, merke og liknande ressursar.
 
K-M Krins
Her finn du program og aktivitetar iK-M krinsen, mellom anna ”Blekkå”,RR-nytt og aktivitetskalender for krinsen.
 
Kontaktperson:
90514770
 Del denne artikkel på e-post