Dåp i kirka
Dåp i kirka
Dåp i kirka

Gjennom dåpen blir vi en del av et kristent fellesskap og et livslangt fellesskap med Gud.

«Gud bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid!» Denne eldgamle velsignelsen  lyder hver gang en person blir døpt.

Dåp er noe av det fineste som skjer i kirka. Dåpen er en av de store dagene i familien. Men dåpen er noe mer enn bare en feiring av barnet som er født. Den kristne dåpen er et tydelig oppdrag fra Jesus til sine disipler (Matteus 28:18-20). Det er en hellig handling der Gud er til stede. Og dåpen er begynnelsen på et livslangt fellesskap med Gud. Gjennom dåpen blir vi en del av et kristent fellesskap som strekker seg over hele jorden – og gjennom alle tider.

I den norske kirke døpes det hvert år rundt 40 000 barn i tillegg til at rundt 1400 ungdommer blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden. De fleste blir døpt innen det første leveåret, men det er ingen aldersgrense for dåp.

Når dere har funnet en dato som passer, er det bare å ta kontakt. Det er to måter å melde barnet til dåp i Rennesøy og Mosterøy menigheter:

1. Internett: Du kan følge denne lenken.
Følg oppskriften på skjermen. Det eneste du trenger å ha klar er barnets fødselsnummer og et aktivt mobilnummer. Men jo mer du fyller inn av opplysninger, desto bedre.

2. Telefon: Du kan ringe kirkekontoret på telefon 51720210 og snakke med en av våre medarbeidere. Telefonen er betjent mandag  til fredag kl. 9.00-15.00.

 

Viktig info: Dersom dere bor utenfor Rennesøy kommune må dere vente til 1 mnd før ønsket dåpsdato, da bosatte i kommunen har førsterett.

Når dåpsdagen nærmer seg, vil vi kontakte dere for å avtale tid for dåpssamtale. Da får dere vite mer om selve dåpshandlingen. Vi samtaler også om hvordan dere som foreldre kan hjelpe barnet til å oppdage hva det betyr å være døpt og tilhøre Jesus Kristus.
 


Spørsmål som ofte stilles:

Koster det noe? 
Ingenting! Dåpen er gratis.


Hva gjør vi hvis vi ønsker dåp i en annen menighet?
Da tar dere først kontakt med denne menigheten for å avtale dato. Siden melder dere barnet til dåp i den menigheten dere bor, for dåpssamtalen er alltid i den menigheten en tilhører geografisk.
 

Hva med faddere?
Det er vanlig å ha 2-6 faddere. Foreldre kan ikke være faddere. Dere kan velge personer som er medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen. Fadderne skal ha fylt 15 år.
 

Kan vi leie dåpskjole også?
Ja, vi har en dåpskjole som det er mulig å låne gratis.
Del denne artikkel på e-post