SMS varsling av gudstjeneste
SMS varsling av gudstjeneste

SMS-varsling av gudstjeneste, nytt tilbud!

Vi lanserer nå et helt nytt tilbud,

frivillig SMS-varsling av gudstjenestene

Meld deg på tjenesten ved å ta kontakt med oss på tlf./sms/e-post og du vil få ukentlig kort SMS-melding om familiegudstjeneste / gudstjeneste. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Andre kanaler for kunngjøring:

Gudstjenester blir i dag fortløpende kunngjort i Bygdebladet, via plakater og på vår nettside  www.rennesoy.kyrkja.no  og menighetenes facebook-side. Bli venn med siden og bli bedre kjent med flere av våre tilbud  til barn, unge og eldre i Rennesøy kommune! Du finner også facebooksiden på hjemmesiden.

 
Del denne artikkel på e-post