Vesper
Vesper

Gregoriansk kveldsbøn

Gregoriansk kveldsbøn

Sundagar kl. 18.00

Høsten 2018

16. September: Utstein kloster

Etter vesperen er det kirkekaffe i Utstein pilegrimsgard og kåseri av Ragnhild Halle «Sansen for det hellige» - kåseri om kirke, kunst og kultur

 

14. Oktober: Utstein kloster

Etter vesperen er det kirkekaffe i Utstein pilegrimsgard, og kåseri ved Arild Vøllestad: «Synd – svikt i vår vilje, svikt i vårt vesen?»

 

4. November: Sørbø kyrkje

Etter vesperen er det foredrag ved Arne Martin Aandstad om gregoriansk sang og tidebønn

 

9. Desember: Utstein kloster

Etter vesperen er det kirkekaffe i Utstein pilegrimsgard, og kåseri ved Arnfinn fiskå

 

Vesper

Ein sundagskveld i månaden samlast me til vesper i Utstein kloster eller Sørbø kyrkje.

Vesper er ei av den gamle tidebønene: Kveldsbøn

Her syng me bibelske salmar,
og nokre salmar/hymner frå salmeboka, 
og me les sundagens bibeltekst

Musikken er prega av det gregorianske: enkel, unison song, frå den tida då desse kyrkjene var nye; men vi syng og nyare stoff.

Velkomen til ei stille kveldsstund i kyrkja!
Del denne artikkel på e-post