Vesper
Vesper

Gregoriansk kveldsbøn

 

Gregoriansk kveldsbøn

Sundagar kl. 18.00. 

 

17. februar i Utstein Kloster kirke. Berner Meling: "Eit pietistisk, kyrkjekritisk kyrkjefolk vaks fram (Foldøyvekkelsen)". 

24. mars i Utstein Kloster kirke. Arild Vøllestad: "Opplevelseskristendom belyst ut fra pietismens historie."

7. april i Utstein Kloster kirke. Magnar Kartveit: "Interessante utfordringer i arbeidet med bibeloversettelsen". 

 

Sørbø kyrkje: 19. mai, 16. juni, 29. juli. 

 

Utstein Kloster kirke: 

11. august
29. september
27. oktober
17. november
8. desember

 

Kyrkjekaffi og kåseri på pilegrimsgarden etter kveldsbøna. 

 

Vesper

Ein sundagskveld i månaden samlast me til vesper i Utstein kloster eller Sørbø kyrkje.

Vesper er ei av den gamle tidebønene: Kveldsbøn

Her syng me bibelske salmar,
og nokre salmar/hymner frå salmeboka, 
og me les sundagens bibeltekst

Musikken er prega av det gregorianske: enkel, unison song, frå den tida då desse kyrkjene var nye; men vi syng og nyare stoff.

Velkomen til ei stille kveldsstund i kyrkja!
Del denne artikkel på e-post