Tilrettelagte gudstjenester
Tilrettelagte gudstjenester
Tilrettelagte gudstjenester

.

 

Vi ønsker alle i Rennesøy hjertelig velkommen til gudstjeneste i 2019!

Vi ønsker at gudstjenestene våre skal være trostyrkende og inkluderende. Vår målsetting er å se flere mennesker i kirkene våre. Som et ledd i dette vil vi fra 2019 starte med differensierte gudstjenester i Rennesøy, altså mer tilrettelagt de forskjellige målgruppene. Gudstjenestene vil få tre forskjellige rammer.

Dette blir forklart her:

G1 - Gudstjeneste med søndagsskole

- Hovedgudstjeneste tilpasset hele familien, både de minste og de eldste. Vi ønsker å ha to aldersinndelinger i søndagsskolen.

- Denne gudstjenesten blir ca. to ganger i måneden, men ikke i ferier, høytider og langhelger.

- Legges til Hausken kyrkje og Askje kirke.

- Ca. en gang i måneden gjøres denne som en temagudstjeneste med opplegg for bibelgrupper.

G2 – Høymesse

- Ca. en gang i måneden blir det en tradisjonell gudstjeneste.

- Legges til Sørbø kyrkje og Utstein kloster kirke, men også Hausken kyrkje og Askje kirke i ferier, langhelger og høytider.

G3 – Familiegudstjeneste

- En kortere gudstjeneste hvor barna er med. Legges til Hausken kyrkje og Askje kirke.

- Ca. en gang i måneden blir det familiegudstjeneste. 

 

Vi trenger også flere frivillige til å bidra med forskjellig i gudstjenestene våre. Ta kontakt om du ønsker å bli med.

 
Del denne artikkel på e-post