Konsert med sanger av Alfred Hauge
Konsert med sanger av Alfred Hauge
Konsert med sanger av Alfred Hauge

Sanger av Alfred Hauge

Utstein kloster 18. oktober kl. 19.00

Inger Lise Hope,
Håkon Hauge Johnsen, Olav Skaland Johnsen,
Hanne Skaland Johnsen og Kirsten Hauge Kristoffersen
akkompagnert av kantor Arne Martin Aandstad

Konserten er til inntekt for nytt orgel i klosterkirken
Gratis inngang, kollekt ved utgangen.
Vipps #115354 (merk: orgel Utstein)
Arr: Rennesøy og Mosterøy sokn

Inger Lise Hope og fire av etterkommerne til Alfred Hauge stiller gratis til inntekt for nytt orgel i klosterkirka.

Vi har konsert dagen etter Alfred Hauges fødselsdag.
Del denne artikkel på e-post