Bru og Sokn bedehus


Leder i styret: John Bleka.
Telefon: 489 94 457

Nestleder i styret: Ingrid Haugen: 920 18 162
 
Kontaktperson for utleige av bedehuset og utstyr (bord, stoler etc.): Roy Terkelsen (475 40 799)
 
Faste aktiviteter:
- Søndagsskole
- Yngres
- Bønnemøter
- Ulike møter og aktiviteter
- 2 møteuker i året
- Basar, julemesse og komlemiddag

For mer informasjon kontakt leder, nestleder eller utleieansvarlig.

Hva skjer i Bru- og Sokn bedehus?