Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Gravplass

Gravplasser

Informasjon

   Les mer...

Utstein kloster kirkegård

   Les mer...

Askje kirkegård, nedre

   Les mer...

Askje kirkegård

   Les mer...

Vestre Åmøy kirkegård

   Les mer...

Østhusvik kyrkjegard

   Les mer...

Hausken kyrkjegard

   Les mer...

Sørbø kyrkjegard

   Les mer...

Søk etter gravlagte

Her kan du søke på alle gravplassene, og få informasjon om gravnr til den gravlagte.
Første to siffer er nummer til gravplassen - deretter FELT - RAD - GRAVNUMMER
F.eks. 09.B.05.001, som betyr Askje gravplass, felt B, rad 05 og grav 001.