Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO

Informasjon fra fellesrådet

Rennesøy kyrkjelege fellesråd

Rennesøy kyrkjelege fellesråd består av følgende medlemmer:    Les mer...