Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO > Felles side for bedehusene
     
 Bru og Sokn bedehus Mosterøy bedehus Sørbø grendahus
     
Vestre Åmøy kapell  Vikevåg bedehus  Østhusvik grendahus

Klikk på bilde av bedehuset for å få mer informasjon.