Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO > INFO > Østhusvik grendahus

Østhusvik grendahus


Østhusvik bedehus ble innviet i 1964.
Fra 01.12.2011 ble bygget omgjort til grendahus.

Kontaktperson ved utleige av grensdahuset eller stoler/bord: Hågen Hanasand tlf. 98854612.

Faste aktiviteter:
- Mandagsklubben for 2-7 klasse annenhver mandag kl. 18 - 19.45. 
Kontaktpersoner: Kari og Johannes Nordhus. 
Tlf. 99543147

Hva skjer i Østhusvik grendahus?