Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO > INFO > Bru- og Sokn bedehus

Bru og Sokn bedehus


Leder i styret: Kjell Helgøy (952 50 837).

Nestleder i styret: Andreas Sørbø (415 66 033)
 
Kontaktperson for utleige av bedehuset og utstyr (bord, stoler etc.): Roy Terkelsen (475 40 799)
 
Faste aktiviteter:
- Søndagsskole
- Stream ungdomsklubb (fra 8. klasse)
- Ulike møter og aktiviteter
- 2 møteuker i året
- Adventsmøte, julemesse og "Vi synger julen inn".
- Basar og komlemiddag

For mer informasjon kontakt leder, nestleder eller utleieansvarlig.

Hva skjer i Bru- og Sokn bedehus?