Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO > INFO > Mosterøy bedehus

Mosterøy bedehus


Mosterøy bedehus ble bygget i 1905.

Kontaktperson for utleige: 
Gunnhild Hodnefjell Enoksen
Tlf. 47 66 13 71

Faste aktiviteter:
- Søndagsskole kl. 10.30 ca annen hver søndag.
   Kontaktperson: Bjørg Selvikvåg: 957 23 535

 - Grøtkafè og bingo en lørdag i måneden kl.12-14. 
   Kontaktperson: Bjørg Selvikvåg: 957 23 535