Rennesøy kyrkjelege fellesråd > INFO > INFO > Vestre Åmøy kapell

Vestre Åmøy kapell


Faste aktiviteter:
 - Søndagsskole 

Hva skjer på Vestre Åmøy kapell?