Rennesøy kyrkjelege fellesråd > Livets gang

Kirkelige handlinger

Dåp i kirka

Gjennom dåpen blir vi en del av et kristent fellesskap og et livslangt fellessk...   Les mer...

Vielser

       Les mer...