Kirkelige handlinger

Dåp i kirka

Gjennom dåpen blir vi en del av et kristent fellesskap og et livslangt fellessk...   Les mer...

Dåp

Det er mulig å få døypt borna sine dei fleste sundagene i året, med nokre få u...   Les mer...

Vielser

De som vil gifte seg i en av kirkene våre bør ta kontakt med kirkekontoret så ...   Les mer...