Tjeneste

 

 

Teneste:
Å ha teneste i kyrkjelyden er å ha ei oppgåve, anten knytta gudstenesta eller i eit av dei andre tilbuda vi har. Bibelen brukar ordet teneste når det gjeld oppgåver i kyrkjelyden.  

Kyrkjelydens fellesskap blir eit bedre fellesskap ved at alle er med å setja sitt preg på det. 
Vi har ulike evner og ting vi er gode til eller likar; Nokon kan syngje, nokon er flinke til å organisera, nokon kan vise omsorg og nokon er kreative. Det er meiningsfullt å kunna dela talentane sine slik at fleire får glede av dei! 

Vi ønsker fleire med på laget.

Ta kontakt med sokneprest Kjetil (kjetil.molvik@rennesoy.kyrkja.no) dersom du vil være med å ha teneste i kyrkjelyden.